top of page

 הנציגות - מחזה עם שירים

הנציגות מספר את סיפורה של פקידה מספר 2, אשה צעירה ואמביציוזית שחולמת להיות דיפלומטית. בן זוגה מתקבל לדוקטורט בארץ נידחת, והיא מצטרפת אליו ומתחילה לעבוד במשרה פקידותית עלובה בנציגות המקומית. כאשר היא שומעת כי משרת חלומותיה בנציגות מתפנה, היא מחליטה להילחם עליה בכל מחיר.

מחזה ושירים: סתיו פלטי נגב

לחנים: חואנה לונה

The Lunch Song.mp3The Consulate
00:00 / 01:47
bottom of page